г. Киев ул. Академика Королева 2а

Диваны со склада


Угол Граф Париж (Г)

Угол Граф Париж (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 1 (7)

Угол Граф ткань 1 (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 1 (Г)

Угол Граф ткань 1 (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 11 (7)

Угол Граф ткань 11 (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 11 (Г)

Угол Граф ткань 11 (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 14 (7)

Угол Граф ткань 14 (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 14 (Г)

Угол Граф ткань 14 (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 17 (7)

Угол Граф ткань 17 (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф ткань 17 (Г)

Угол Граф ткань 17 (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф Фонари (7)

Угол Граф Фонари (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф Фонари (Г)

Угол Граф Фонари (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф Хилтон (7)

Угол Граф Хилтон (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Граф Хилтон (Г)

Угол Граф Хилтон (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

10285 грн. 9950 грн.

Угол Мадрид ткань 34

Угол Мадрид ткань 34

2500 mm
1900 mm
1100 mm

11110 грн. 10100 грн.

Угол Мадрид ткань 35

Угол Мадрид ткань 35

2500 mm
1900 mm
1100 mm

11110 грн. 10100 грн.

Угол Микс "Люкс 06" + Зита

Угол Микс "Люкс 06" + Зита

2300 mm
1400 mm
1100 mm

8800 грн. 8300 грн.

Угол Микс "Люкс 12"

Угол Микс "Люкс 12"

2300 mm
1400 mm
1100 mm

8800 грн. 8300 грн.

Угол Палермо ткань 1 (7)

Угол Палермо ткань 1 (7)

2900 mm
2100 mm
1100 mm

13860 грн. 12900 грн.