г. Киев ул. Академика Королева 2а

Диваны со склада


Угол Палермо ткань 1 (Г)

Угол Палермо ткань 1 (Г)

2900 mm
2100 mm
1100 mm

13860 грн. 12900 грн.

Угол Элит ткань 2 (7)

Угол Элит ткань 2 (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

11825 грн. 10950 грн.

Угол Элит ткань 2 (Г)

Угол Элит ткань 2 (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

11825 грн. 10950 грн.

Угол Элит ткань 3 (7)

Угол Элит ткань 3 (7)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

11825 грн. 10950 грн.

Угол Элит ткань 3 (Г)

Угол Элит ткань 3 (Г)

2450 mm
1650 mm
1100 mm

11825 грн. 10950 грн.

Элегант 3 "Savana Brown"

Элегант 3 "Savana Brown"

2350 mm
1650 mm
1100 mm

9790 грн. 9300 грн.

Элегант 3 "Savana DK Grey"

Элегант 3 "Savana DK Grey"

2350 mm
1650 mm
1100 mm

9790 грн. 9300 грн.

Элегант 3 "Savana Violet"

Элегант 3 "Savana Violet"

2350 mm
1650 mm
1100 mm

9790 грн. 9300 грн.

Юпитер ткань 3

Юпитер ткань 3

1850 mm
1000 mm
1100 mm

8250 грн. 7850 грн.

Юпитер ткань 4

Юпитер ткань 4

1850 mm
1000 mm
1100 mm

8250 грн. 7850 грн.